Barns rätt till levnadsstandard

Många av artiklarna i barnkonventionen handlar om sådant som man inte ens vill föreställa sig att barn utsätts för, som misshandel, sexuellt utnyttjande och människohandel. Men barnkonventionen tar också upp saker som känns mer självklara, som de flesta barn i Sverige redan har och som många svenska föräldrar därför kanske…Continue Reading

Barns rätt till sjukvård

De rättigheter som barn har fastställs i barnkonventionen, som alla länder i världen utom USA har skrivit under. Genom att göra det lovar dessa länder att sträva efter att efterleva de rättigheter som beskrivs i konventionens artiklar. En av dessa, artikel 24, behandlar specifikt hur barn har rätt till sjukvård…Continue Reading

Allmänt om barns rättigheter

Allmänt om barns rättigheter Barns rättigheter i världen och i Sverige är något som ingår i de mänskliga rättigheterna. Just barnens rättigheter är något som har fastställts av FN, och går under förkortningen UNICEF, vilket betyder United Nations Children´s Fund som egentligen inte kan utläsas av förkortningen. Detta är en…Continue Reading

Varför kränks barns rättigheter?

  På frågan varför barns rättigheter fortfarande kränks i världen, finns det nog inget rakt svar. Här handlar det helt enkelt om människor som inte tar någon hänsyn till liv, och inte uppskattar att följa de regler som det övriga samhället står för. Som du snabbt förstå är absolut inte…Continue Reading