Har barn samma rättigheter i alla länder?

 

Enligt FN:s barnkonvention som skrivits på av 196 länder ska barn ha lika rättigheter inom många av de essentiella områden som gäller deras uppväxt och välbefinnande. Att det skulle fungera på samma sätt i alla länder som skrivit på, skulle vara helt omöjligt att kunna kontrollera. Nu kommer det dock att bli lite enklarwar-953246_1920e då denna konvention egentligen bara gäller regeringen och rättsväsendet. Trots det kommer det att finnas många av de länder som skrivit på, vilka enligt andra länder och människor i andra länder inte har ett fungerande rättssystem, samt att korruptionen är stor.

När det händer kan det se ut som att barnen inte har lika rätt, som det står i konventionen, men det är egentligen inte sant. Här får det helt enkelt vara så att du inte tappar tron på mänskligheten, utan du får tro på att alla länder gör precis det som står i deras makt för att de barn som lever i landet ska få en uppväxt och en utbildning som de förtjänar. Dock kommer aldrig denna att kunna bli bättre än den övriga standarden för alla människor som lever i landet. Gällande korruption och fördelar för den lilla procenten av rika i fattiga länder, kommer detta heller inte vara något som faller under barnkonventionen, utan bara ett problem som varje land internt måste handskas med för att få en bättre standard för alla.

Vad som är positivt är att det idag är så mycket kontroll gällande Barnens rätt i samhället att det sällan är något land som kommer undan med att vara de som inte ser till alla barns lika rättigheter.