Barns rätt till lek

Få saker är så tätt förknippat med barndom som fantasifulla lekar. Barn kan i timmar sitta med samma leksak och i en vuxens ögon sitta och mumla för sig själv. För barnet är det dock en otrolig historia som utspelar sig på golvet framför dem. Men att leka är inte bara något kul, det är en grundläggande rättighet för barn.

Lek, kultur och vila

I Barnkonventionen står det att alla barn har rätt till fritid, vila och att delta i kulturella aktiviteter. Att leka är alltså en rättighet som sedan 1 januari 2020 räknas som lag i Sverige. Den som berövar barn deras tid för lek, utforskande och vila kan idag alltså straffas för lagbrott. Det betyder inte att föräldrar som säger nej till vissa leksaker kommer behöva betala böter men att det är viktigt att se till att barn får den fritid de har rätt till. Barn ska få leka och utrycka sig konstnärligt och ett bra sätt att tillgodose båda och dessutom göra sortering och organisering roligt är att använda Klistermärken för att märka ut hyllor, lådor, kläder och liknande. På så vis blir barnet delaktig i sysslorna och kan ha kul samtidigt som hen lär sig.

Leka tillsammans över åldrarna

Många vuxna säger med drömmande suckar att de saknar att vara barn, saknar det bekymmerslösa lekandet och att inte behöva tänka på jobb, räkningar och andra saker som hör vuxenlivet till. Att leka måste dock inte sluta bara för att man blir vuxen. Särskilt inte om du har ansvar för barn. Oavsett om du är pedagog i skolmiljö, en förälder eller släkting till barn så finns det alla möjligheter att vara med och leka och utforska med barn. Att uppleva saker tillsammans med barn kan ge helt nya perspektiv på vardagliga saker och är också ett bra sätt för att bygga tillit, vägleda och lära barnet nya färdigheter – något som också är en rättighet enligt barnkonventionen.

Leka i skyddade miljöer

Alla barn har rätt till att växa upp i säkerhet. Det är samhällets skyldighet att skydda barn från olika typer av övergrepp. Vårdnadshavarna har det grundläggande ansvaret för barnet men det är samhällets gemensamma ansvar att se till att barnen växer upp i en trygg miljö utan droger, våld och andra övergrepp och intrång i privatlivet. Idag är det förbjudet enligt lag att låta barn bevittna våld i hemmet, en stor seger för många barnrättskämpar. Barn ska alltså kunna känna sig trygga i hela samhället och hemma. Leka är ett viktigt sätt för barn att lära sig, både ren kunskap men även mänskligt beteende och att fungera i grupp. De ska kunna utforska, fantisera och leka utan att känna sig hotade eller nedvärderade och det är vuxna som ansvarar för att det ska bli så.