Barnens rättigheter i hemmet

Mänskliga rättigheter är en del av de värderingar som hela vårt samhälle bygger på. I dessa rättigheter ingår barns rättigheter. Att barn ska ha rätt till saker som en egen åsikt och frihet är nog de flesta överens om. Men det många inte tänker på är att vi genom hur vi agerar i hemmet kan antingen förstärka eller begränsa våra barns rättigheter. Samtidigt tar förstärkandet av vissa rättigheter, som kultur, tid från annat i vardagen. Här kommer därför några tips på vad man som förälder kan tänka på för att främja barnens rättigheter i hemmet.

Kulturella uttryck

En sak man som förälder har en viktig del i att främja är barnets rätt att uttrycka sig när det kommer till saker som konst och kultur. I vissa hem ses konst, kultur och musik som något flummigt och något oviktigt som man inte ska hålla på med. Ett sådant synsätt kan alltså också bidra till att inskränka barnets rättigheter. Det kan också handla om aktiviteter på fritiden som tar tid och att man känner att man inte hinner. Ett tips då kan vara att anlita någon annan som hjälper till med andra tjänster som till exempel städning. Genom att anlita ett företag som qleano.se kan man få mer tid över till annat och mer tid att lägga på sina barn. Det är alltså väldigt viktigt att man ser till att ge barnet förutsättningar att hålla på med saker som konst och kultur om barnet självt vill det.

Rätt till sin åsikt

En annan sak man som förälder kan tänka på är att se till att ens barn har rätt till sin egen åsikt även i hemmet. Detta kan vara en sak man ser som en självklarhet när man hör det, men det är inte alls ovanligt att barn inte känner sig trygga att uttrycka de åsikter de har i hemmet. Barn söker ofta uppskattning och bekräftelse hos sina föräldrar och vill därför inte ta upp eller diskutera saker som kan skapa diskussion eller konflikt. Det kan också vara så att man som förälder i sin uppfostran har uppmanat barnet att till exempel inte säga emot. Detta är saker som kan göra att barnet känner sig osäkert när det kommer till att uttrycka en åsikt som går emot föräldrarnas. För att motverka detta kan man till exempel göra diskussioner om olika frågor där man tycker olika till en del av vardagen. Det kan förstås också handla om små saker där man låter barnen att uttrycka sin åsikt och förklara varför de tycker som de gör. Därmed inte sagt att man som förälder inte ska kunna bestämma någonting i hemmet. Man måste även ha med sig att man som förälder har ett ansvar för till exempel barnets uppfostran och att till exempel barnets kunskap om ett visst område ska vägas in när man bedömer hur stor vikt barnets åsikt ska ges. Det viktiga är alltså att barnet får uttrycka sin åsikt och förklara varför det tycker som det gör.