Barns rätt till lek

Få saker är så tätt förknippat med barndom som fantasifulla lekar. Barn kan i timmar sitta med samma leksak och i en vuxens ögon sitta och mumla för sig själv. För barnet är det dock en otrolig historia som utspelar sig på golvet framför dem. Men att leka är inte…Continue Reading

Barns rättigheter i skolan

Även om vi vuxna inte alltid tänker i just följande banor så är det många barn och ungdomar som får intrycket och känslan av att det bara är rektorn och lärarna som bestämmer i skolan. Trots att detta har ändrats radikalt över åren så finns det fortfarande mycket att jobba…Continue Reading

Barn ska få kunna vara barn

Barns rättigheter är ett ämne som under 1900-talet och början av 2000-talet diskuterats flitigt i Sverige och i hela världen. Bakgrunden till detta är att de liberala tankeströmmarna som spreds efter andra världskriget satte mänskliga rättigheter på kartan, varefter barns rättigheter har stått i centrum. Det handlar bland annat om…Continue Reading

Barn i familjer med missbruk

Nästan 20 procent av de svenska barnen har vuxit upp med minst en förälder som haft alkoholproblem. Med andra ord är det många barn i Sverige som lever i familjer där det förekommer beroende och missbruk. Alla barn har rätt till en trygg uppväxt och det är de vuxnas ansvar…Continue Reading

Barns rättigheter till barnvakt

Vi lever idag i ett otroligt stressat samhälle där personer väljer att skaffa barn senare i livet. Anledningen till detta är främst att folk utbildar sig i högre grad och sätter karriären i centrum. Även övergången från ett industrisamhälle till ett tjänstesamhälle har gjort att det finns ett ökat behov…Continue Reading

Barns rättigheter

När det kommer till barns rättigheter är detta något som har varit ett viktigt ämne i flera år. Men det är bara under de senaste årtiondena där större förändringar har skett i samhället. Förr i tiden var det exempelvis tillåtet för föräldrar i Sverige att aga sina barn. Tyvärr är…Continue Reading