Barn i familjer med missbruk

Nästan 20 procent av de svenska barnen har vuxit upp med minst en förälder som haft alkoholproblem. Med andra ord är det många barn i Sverige som lever i familjer där det förekommer beroende och missbruk. Alla barn har rätt till en trygg uppväxt och det är de vuxnas ansvar att hjälpa till. Här kan du läsa mer om vad du som arbetsgivare och närstående kan göra för att hjälpa barn i familjer med missbruk.

Vad arbetsgivaren kan göra

Som arbetsgivare har du ett stort ansvar och därför måste du agera om du misstänker att din anställda lider av alkohol- eller drogproblem. Kanske har du märkt av ett riskbeteende hos den anställda på personalfesten eller i det dagliga arbetet. Tyvärr är det allt för många som slår ifrån sig tanken istället för att hjälpa till. Med hjälp av Ljungsjöberg kan du som arbetsgivare rädda liv. Tillsammans med deras kunder har de under ett drygt decennium utvecklat en framgångsrik modell för att arbeta med dessa beroendeproblem på arbetsplatsen. De hjälper arbetsgivaren hantera olika former av beroendeproblem på arbetsplatsen.

Det är viktigt att komma ihåg att beroendeproblem kommer i olika skepnader och svårighetsgrader, men de slår alltid hårt mot individen såväl som familjen och företaget. Sjukfrånvaro, misstag och olyckor är bara några av många problem som drabbar företaget. Framför allt är det medmänskligt att hjälpa en person som är beroende. Om personen i fråga har barn är det ytterst viktigt att du som vuxen agerar och hjälper familjen. Du som arbetsgivare kan spela en avgörande roll och bidra med stor förändring och förbättring.

Vad närstående kan göra

Om du som närstående misstänker att ett barn i din närhet lever i en familj där det förekommer missbruk är det viktigt att agera. Tala med barnet och visa att du finns där som stöd. Om du misstänker att situationen är allvarlig bör du se till att barnet och familjen får den hjälp de behöver. Vänd dig till Socialstyrelsen för att informera om situationen. De är ansvariga för att ge stöd och hjälp till barn och unga i missbrukarfamiljer. De kommer att ta ärendet vidare. Du som närstående har inte ansvar att lösa situationen, men för barnets bästa har du en skyldighet att informera.