Barns rättigheter i skolan

Även om vi vuxna inte alltid tänker i just följande banor så är det många barn och ungdomar som får intrycket och känslan av att det bara är rektorn och lärarna som bestämmer i skolan. Trots att detta har ändrats radikalt över åren så finns det fortfarande mycket att jobba på inom skolväsendet, och därför är det extra viktigt att känna till sina, eller sitt barns, rättigheter för att vid behov få hjälp och stöd i att lagar och regler i skolan följs.

Rätt till en bra arbetsmiljö

Precis som på alla andra arbetsplatser gäller arbetsmiljölagen i skolan. Eftersom vi i Sverige har skolplikt har skolan i synnerhet ett ansvar att lägga grunden för att alla elever och anställda på skolan mår bra, och att ingen utsätts för kränkande behandling. Skolan ska kunna erbjuda tillräckligt stora lokaler med bra ventilation, och hålla toaletter och andra utrymmen rena. Du som elev har rätt att kräva detta och kan ta upp eventuella brister med rektorn som är skyldig att följa arbetsmiljölagen. Skulle rektorn inte ta till sig det du säger kan du med fördel istället kontakta Arbetsmiljöverket.

Lag mot mobbning och kränkande behandling

Alla skolor i Sverige har skyldighet att jobba mot alla varianter av kränkande behandling. Exempel på detta kan vara rasistiska påhopp, mobbning – fysisk såväl som mental, och orättvis behandling mellan könsroller. Enligt skollagen måste alla skolor och förskolor arbeta aktivt och målinriktat för att se till att mobbning bland elever eller lärare inte sker. Vänd dig i första hand till din lärare om du eller någon du känner på skolan blivit utsatt för kränkande behandling. Om stöd och hjälp uteblir så ska du gå vidare direkt till rektorn. I Sverige kan vi känna trygghet i att Skolinspektionens BEO (Barn- och Elevombud) ytterligare kan utreda att skolan verkligen tagit sitt ansvar. De kan kräva att skolan ser över sina rutiner och att dessa justeras så att skolan oundvikligen följer de regler och lagar som råder.