Barn ska få kunna vara barn

Barns rättigheter är ett ämne som under 1900-talet och början av 2000-talet diskuterats flitigt i Sverige och i hela världen. Bakgrunden till detta är att de liberala tankeströmmarna som spreds efter andra världskriget satte mänskliga rättigheter på kartan, varefter barns rättigheter har stått i centrum. Det handlar bland annat om att barn ska ha rätt till sjukvård, husrum, leksaker och mat. Därför kommer denna artikel kolla närmre på vad barns rättigheter faktiskt innebär.

Barn ska ha rätt att vara barn

Den allra viktigaste punkten när det kommer till barns rättigheter är att barn ska ha rätten att få vara barn. Med andra ord ska barn inte behöva jobba när de är unga, utan de ska kunna gå i skolan och umgås med andra barn utan att behöva tänka på hur nästa måltid kommer till bordet. Detta innebär också att barn ska ha rätt till olika typer av leksaker, vilket kan se olika ut i olika länder. I Sverige kan olika typer av elektronikprodukter anses vara leksaker då barn i Europa ofta spelar spel på Xbox eller Playstation exempelvis. En annan typ av leksak kan också vara ett par trådlösa hörlurar, då barn och ungdomar vill kunna titta på Youtube eller kanske spela på sin mobil ostört. Leksaker i fattigare länder är betydligt mer basala och kan exempelvis handla om något så enkelt som en fotboll eller spelkula.

Rätten att lära sig

Kanske den allra viktigaste rätten som barn har enligt FN är att de ska kunna lära sig att gå i skolan. Om barn inte går i skolan är det nämligen omöjligt för dem att utvecklas som individer då de begränsas på grund av sina kunskaper. Exempelvis kan de begränsas genom att inte få jobb om de inte har lärt sig att läsa och skriva ordentligt i ung ålder. Detta gör i sin tur att det ligger i världens intresse att alla barn ska få rätten att gå i skolan. Annars kan det göra att barn som inte går i skolan blir beroende av samhället när de blir äldre, då de inte lärt sig grundläggande färdigheter för att kunna ta hand om sig själva eller inte kan hitta jobb som passar dem. Därför satsar nu många företag och organisationer på att bygga skolor i utvecklingsländer, vilket gör det möjligt för fler barn att gå i skolan.