FN:s stadgar för barns rättigheter

 

Genom att upprätta något som kallas för barns lika rättigheter i en konvention har FN fått hela 196 länder att skriva på denna. Det är något som naturligtvis Sverige också har gjort. I Sverige är det mesta inom denna United_Nations_Memberskonvention uppfyllt i en högre grad än vad som egentligen behövs, vilket gör Sverige till ett bra ansikte utåt för denna konvention. Barnkonventionen innehåller 54 olika artiklar vilka också kan ses som stadgar, och alla dessa måste uppfyllas av alla de olika medlemsstater som har skrivit under. Vad kommer det att vara som är de fyra viktigaste punkterna i denna barnkonvention för barnens rättigheter i samhället?

De fyra viktigaste och största punkterna i barnkonventionen är:

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde, vilket betyder att inga barn kan skjutas undan och bortses från.
  • Barnets bästa ska beaktas vid varje beslut som rör barn. Det handlar om de övergripande frågorna som ligger på regeringsplanet, och inte de enskilda individerna i en familj även om det skulle varit bra.
  • Alla barn har rätt till liv och utveckling. Egentligen är detta det som skiljer mest mellan de olika länderna som skrivit på. En del verkar se det som att du inte får ta livet av ditt barn, och om du inte gör det så utvecklas det.
  • Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. Om det hade fungerat hade det varit bra, men tyvärr finns det många länder där vuxna blir fängslade för att de har uttryckt sin mening så hur ska då barn få komma till sin rätt?

Sverige har ett stort engagemang i denna konvention, vilket gör att det finns något som kallas för UNICEF Sverige. Här arbetas det hela tiden aktivt med barns rättigheter och tillsammans med en bra kontakt med många av de länders regeringar som skrivit på, kan mycket lösas innan det hamnar eller faller utanför ramarna för FN:s barnkonvention.

För att denna konvention ska fortsätta följas och för att barns rättigheter ska utvecklas i alla länder krävs det att alla föräldrar och vuxna föregår med ett gott exempel. Detta är något alla måste tänka på, och sker det kommer barnen att vara de som vinner och blir de gladaste och lyckligaste på hela jorden.