Är det många platser i världen som kränker barns rättigheter?

 

Som du säkert vet finns det fler än 196 länder i världen, och så länge som alla länder i världen inte har skrivit på barnkonventionen kommer det inte att fungera fullt ut. I dessa länder finns det en eller flera orsaker till att denna Family praying together.konvention inte skrivits på. Den största anledningen är att utbildning, ekonomi och kunskap gör att de inte uppfyller de krav som ställs för att vara de som kan hålla sig till Barnkonventionen. Att detta sker är helt klart, och något som hela tiden jobbas på att lösa.

Något som tyvärr också sker är att de länder som har skrivit på denna konvention heller inte håller sig till reglerna. Nu kommer det förvisso vara en bedömningsfråga beroende på hur du tolkar de regler och förordningar som finns. De flesta länder som skrivit på gällande barns rättigheter kommer dock hålla sig innanför ramarna för denna konvention, vilket gör att den ändå visar sig fungera. Alla de 196 länderna som har skrivit på gör säkerligen sitt bästa då de alltid har världens och alla kontrollanters ögon på sig.