Information om barns rättigheter på nätet

 

Du som vill läsa allt om barns rättigheter och vilka regler och stadgar som gäller kommer naturligtvis att läsa detta bäst och till fullo på UNICEF-hemsida eller FN:s hemsida. Nu kommer du som är svensk att ha det riktigt bra i det fall du vill veta mera. Här kommer du att finna UNICEF Sverige, vilket är en plats på nätet där du finner både den korta och långa versionen av barnkonventionen. Det gör att du kommer att kunna vara den som vet allt eller bara Portrait of young businesswoman in officedet viktigaste gällande allt som rör barns rättigheter i samhället. På denna sida kommer du även att få en uppfattning om vad UNICEF Sverige verkligen står för och vad de jobbar med. Här kommer det naturligtvis också finnas plats för de som vill ge en donation till denna fond.

I övrigt kommer du även att finna mycket mer information på nätet gällande detta ämne. Här finner du forum, diskussionsgrupper, nyheter och massor av andra organisationer som jobbar mot samma mål. En av dessa är naturligtvis Röda Korset, som är med på alla platser i världen när det handlar om de mänskliga rättigheterna. Något som också kan vara bra att läsa om för att få en uppfattning om hur viktigt detta ämne är, blir alla de olika krig som pågår i länder som inte tänker på lag och rätt. Här kommer du som vill kunna se statistik över hur många barn som försvinner varje år, människohandel och alla de som blir utkastade i ett krig som vuxna människor har startat. Helt enkelt oskyldiga barn som bestraffas innan de vet vad de egentligen gör eller har gjort.