Allmänt om barns rättigheter

Allmänt om barns rättigheter

Barns rättigheter i världen och i Sverige är något som ingår i de mänskliga rättigheterna. Just barnens rättigheter är något som har fastställts av FN, och går under förkortningen UNICEF, vilket betyder United Nations Children´s Fund som egentligen inte kan utläsas av förkortningen. Detta är en konvention som har skrivits under av 196 länder. Tyvärr finns det många av dessa länder som ser olika på vad konventionen egentligen står för, och vad de måste göra för att uppfylla den. Om du exempelvis ser på Asien och Afrika, kommer synsättet på barns rättigheter i samhället inte alls att vara det som du har växt upp med i trygga Sverige.

Nu är det i och för sig så att alla människor inte alls har den kunskap som krävs för att bedöma denna situation, och heller inte riktigt vet vad konventionen står för och vad den innebär. Här handlar det inte om att alla barn ska ha massor av leksaker och bara ha trivsamt och roligt när de växer upp, utan det är en större och bredare syn på att de ska ha ett värdig liv som gör att du inte får utstå tortyr och förnedring samt annat som kan hämma deras utveckling som fungerande individer i samhället. I och med det finns det också många andra organ utanför FN, som ser till att denna konvention verkligen uppfylls av de länder som skrivit på den.

Denna konvention innebär att alla barn ska ha lika rättigheter inom de områden som har med frihet samt psykisk och fysisk hälsa att göra. Som exempel ska alla barn ha rätt till skola och utbildning, vilket du genast ser inte fungerar. Det är en sanning med modifikation. Konventionen står för att alla länder ska göra det som de har möjligheter till när det gäller att erbjuda skola och utbildning. Alla länder kan inte göra exakt likadant men alla kan fortsätta att driva fram utvecklingen för barnens skull.

Andra saker som denna konvention står för är att upprätthålla ett skydd för barn att inte agas, torteras eller fängslas samt användas i krig. Det är dock något som ännu inte fungerar i många av de länder som skrivit på detta avtal. Som ett litet exempel kan tas att personer i många länder har dålig pedagogisk kunskap, vilket gör att de exempelvis kan jaga sina barn med en pinne när de gjort fel istället för att tala dem tillrätta på ett sätt de förstår. Dock är det sällan som de slår sina barn med detta föremål, vilket gör att detta sätt att handla fortfarande hamnar innanför de regler som finns i konventionen och barns rättigheter.

Även ett land som Sverige får ibland kritik för att inte följa barnkonventionen.