Barns rätt till sjukvård

De rättigheter som barn har fastställs i barnkonventionen, som alla länder i världen utom USA har skrivit under. Genom att göra det lovar dessa länder att sträva efter att efterleva de rättigheter som beskrivs i konventionens artiklar. En av dessa, artikel 24, behandlar specifikt hur barn har rätt till sjukvård och rehabilitering.

Det betyder bland annat att konventionsstaterna (det vill säga de som har skrivit under konventionen) ska ”säkerställa att alla barn tillhandahålls nödvändig sjukvård och hälsovård”, vilket i sin tur innebär att barn måste kunna vända sig till den vårdmottagning som är lämpligast för deras sjukdom eller besvär. Barn som lider av hudsjukdomar ska till exempel kunna få vård av en hudläkare lika enkelt som barn som lider av halsfluss kan få vård av en allmänläkare.

I artikel 24 av barnkonventionen beskrivs också hur konventionsstaterna ska säkerställa att föräldrar och barn får information om barnhälsovård, till exempel näringslära, amning, hygien och hur man förebygger olyckor. Konventionen lägger med andra ord lika stor vikt på det förebyggande arbetet som på det behandlande. Den tar också upp sociala samhällsfrågor som påverkar barns hälsa, till exempel att konventionsstaterna ska arbeta för att avskaffa ”traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa”. Artikeln uppmuntrar också till internationellt samarbete för att uppnå ett förverkligande i hela världen av barns rättigheter.