Barns rätt till levnadsstandard

Många av artiklarna i barnkonventionen handlar om sådant som man inte ens vill föreställa sig att barn utsätts för, som misshandel, sexuellt utnyttjande och människohandel. Men barnkonventionen tar också upp saker som känns mer självklara, som de flesta barn i Sverige redan har och som många svenska föräldrar därför kanske…Continue Reading

Barns rätt till sjukvård

De rättigheter som barn har fastställs i barnkonventionen, som alla länder i världen utom USA har skrivit under. Genom att göra det lovar dessa länder att sträva efter att efterleva de rättigheter som beskrivs i konventionens artiklar. En av dessa, artikel 24, behandlar specifikt hur barn har rätt till sjukvård…Continue Reading