Fri tandvård för barn

I Sverige är det barns och unga vuxnas lagliga rättighet att få fri tandvård upp till 23 år. Åldern har nu höjts från tidigare 22 år. Det innebär att man som förälder kan vända sig till vilken tandläkare som helst som är ansluten till Försäkringskassan, alternativt till Folktandvården eller kontakta…Continue Reading

FN bryr sig om barns rättigheter

FN bryr sig om barn i hela världen och deras rättigheter. Just därför har FN något som kallas för Barnkonventionen. Denna så kallade Barnkonvention konvention innehåller bestämmelser gällande mänskliga rättigheter för just barn och unga. Alla länder som har ratificerat Barnkonventionen måste följa denna. Barn ska vara just barn Barn…Continue Reading