Främja en hälsosam boendemiljö för ditt barn

Du som är förälder vill naturligtvis göra det som är bäst för ditt barn. Du ser till att erbjuda näringsrik mat, lek, vila, hela och rena kläder och mycket annat. Men har du tänkt på hur boendemiljön påverkar ditt barn?

En liten, växande kropp är extra känslig för den påverkan som dålig luft och mögel kan ge. Det är därför viktigt att du som förälder är extra noga med att se över era boendeförutsättningar. Hur knasigt det än kan låta så är en regelbunden översyn av bostadens tak en viktig insats för ditt barn. Anledningen till det är att skadade tak ofta ger fuktskador som i värsta fall leder till mögel, något som är mycket ohälsosamt för små lungor. Med hjälp av www.villatakexperten.se är det lätt att få hjälp med sitt tak. De kan både inspektera taket, åtgärda skador samt renovera hela tak.

Ren luft är viktig för små barn

Allergier och astma blir allt vanligare bland barn. En orsak till det kan vara att barnen vistas i ohälsosamma miljöer. Dagens bostäder är till exempel mycket tätare än tidigare, något som främjar mögeltillväxt om vatten läcker in. Att mögel är farligt för barn råder det ingen tvivel om. När man hittar mögel på platser där barn ofta vistas, till exempel på förskolor brukar barn och personal evakueras direkt. Som förälder är naturligtvis inte en renovering av bostaden det första du tänker på när det kommer till att tillgodose ditt barn behov. Det kan dock vara nödvändigt. Genom att börja besiktiga ditt tak redan idag kan du undvika framtida fuktskador och på så sätt säkra ditt barns boendemiljö. En översyn av taket behöver inte bli speciellt dyr, men är ett bra sätt att främja ditt och ditt barns behov att andas ren luft och ta hand om lungorna.