Varför kränks barns rättigheter?

  På frågan varför barns rättigheter fortfarande kränks i världen, finns det nog inget rakt svar. Här handlar det helt enkelt om människor som inte tar någon hänsyn till liv, och inte uppskattar att följa de regler som det övriga samhället står för. Som du snabbt förstå är absolut inte…Continue Reading

Har barn samma rättigheter i alla länder?

  Enligt FN:s barnkonvention som skrivits på av 196 länder ska barn ha lika rättigheter inom många av de essentiella områden som gäller deras uppväxt och välbefinnande. Att det skulle fungera på samma sätt i alla länder som skrivit på, skulle vara helt omöjligt att kunna kontrollera. Nu kommer det…Continue Reading

FN:s stadgar för barns rättigheter

  Genom att upprätta något som kallas för barns lika rättigheter i en konvention har FN fått hela 196 länder att skriva på denna. Det är något som naturligtvis Sverige också har gjort. I Sverige är det mesta inom denna konvention uppfyllt i en högre grad än vad som egentligen…Continue Reading