Har barn samma rättigheter i alla länder?

  Enligt FN:s barnkonvention som skrivits på av 196 länder ska barn ha lika rättigheter inom många av de essentiella områden som gäller deras uppväxt och välbefinnande. Att det skulle fungera på samma sätt i alla länder som skrivit på, skulle vara helt omöjligt att kunna kontrollera. Nu kommer det…Continue Reading

FN:s stadgar för barns rättigheter

  Genom att upprätta något som kallas för barns lika rättigheter i en konvention har FN fått hela 196 länder att skriva på denna. Det är något som naturligtvis Sverige också har gjort. I Sverige är det mesta inom denna konvention uppfyllt i en högre grad än vad som egentligen…Continue Reading