Barnkonventionen, numera en del av Svensk lag!

I juni 2018 röstade Sveriges riksdag igenom att barnkonventionen skulle bli svensk lag. 1.5 år senare, den 1 januari 2020 trädde lagen i kraft, vilket kan ses som ett steg i rätt riktning mot ett land där alla barn har rätt att växa upp med goda villkor.

Barn i Sverige har det bättre än i många andra länder, men det finns fortfarande mycket att förbättra. I den senaste granskningen från 2015, utförd av FN:s barnrättskommitté, kritiserades Sverige bland annat för att inte tillgodose barns rättigheter till fullo. Det rekommenderades även att göra barns rättigheter till lag. Fem år senare har detta skett och att lagen trätt i kraft kan ses som ett steg i rätt riktning mot målet att göra livet bättre för alla barn i Sverige! I många skolor, redan på lågstadiet, inkluderas numer kunskap om barnkonventionen i undervisningen. Förhoppningen är att barn tidigt ska lära sig om sina rättigheter och att det numer faktiskt finns lag på att följa dessa i Sverige. Skolklasserna kan även fira den nya lagen genom att hitta på något kul som gör barnen glada. De kan till exempel använda sig av saljdirekt.se för att tillsammans tjäna ihop pengar till roliga aktiviteter.

Nu när barnkonventionen blivit lag blir det spännande att följa vilka konkreta förändringar och förbättringar som kan ske vad gäller barns rättigheter i Sverige. Det blir en utmaning att på bästa sätt följa lagen och se till att den gör konkret nytta för barn i samhället. Värt att nämna är att det även riktats kritik mot beslutet att göra barnkonventionen till lag i Sverige. Kritiker menar att barnkonventionen inte är tillräckligt tydlig för att vara en bra lag. Dess faktiska betydelse får framtiden avgöra men enligt regeringen och flertalet barnrättsorganisationer bör implementeringen av lagen ses som en framgång.