Fri tandvård för barn

I Sverige är det barns och unga vuxnas lagliga rättighet att få fri tandvård upp till 23 år. Åldern har nu höjts från tidigare 22 år. Det innebär att man som förälder kan vända sig till vilken tandläkare som helst som är ansluten till Försäkringskassan, alternativt till Folktandvården eller kontakta…Continue Reading

FN bryr sig om barns rättigheter

FN bryr sig om barn i hela världen och deras rättigheter. Just därför har FN något som kallas för Barnkonventionen. Denna så kallade Barnkonvention konvention innehåller bestämmelser gällande mänskliga rättigheter för just barn och unga. Alla länder som har ratificerat Barnkonventionen måste följa denna. Barn ska vara just barn Barn…Continue Reading

Allmänt om barns rättigheter

Allmänt om barns rättigheter Barns rättigheter i världen och i Sverige är något som ingår i de mänskliga rättigheterna. Just barnens rättigheter är något som har fastställts av FN, och går under förkortningen UNICEF, vilket betyder United Nations Children´s Fund som egentligen inte kan utläsas av förkortningen. Detta är en…Continue Reading

Varför kränks barns rättigheter?

  På frågan varför barns rättigheter fortfarande kränks i världen, finns det nog inget rakt svar. Här handlar det helt enkelt om människor som inte tar någon hänsyn till liv, och inte uppskattar att följa de regler som det övriga samhället står för. Som du snabbt förstå är absolut inte…Continue Reading

Har barn samma rättigheter i alla länder?

  Enligt FN:s barnkonvention som skrivits på av 196 länder ska barn ha lika rättigheter inom många av de essentiella områden som gäller deras uppväxt och välbefinnande. Att det skulle fungera på samma sätt i alla länder som skrivit på, skulle vara helt omöjligt att kunna kontrollera. Nu kommer det…Continue Reading

FN:s stadgar för barns rättigheter

  Genom att upprätta något som kallas för barns lika rättigheter i en konvention har FN fått hela 196 länder att skriva på denna. Det är något som naturligtvis Sverige också har gjort. I Sverige är det mesta inom denna konvention uppfyllt i en högre grad än vad som egentligen…Continue Reading