FN bryr sig om barns rättigheter

FN bryr sig om barn i hela världen och deras rättigheter. Just därför har FN något som kallas för Barnkonventionen. Denna så kallade Barnkonvention konvention innehåller bestämmelser gällande mänskliga rättigheter för just barn och unga. Alla länder som har ratificerat Barnkonventionen måste följa denna. Barn ska vara just barn Barn…Continue Reading