Fri tandvård för barn

I Sverige är det barns och unga vuxnas lagliga rättighet att få fri tandvård upp till 23 år. Åldern har nu höjts från tidigare 22 år. Det innebär att man som förälder kan vända sig till vilken tandläkare som helst som är ansluten till Försäkringskassan, alternativt till Folktandvården eller kontakta distriktstandvarden.se och kolla igenom barnets tänder.

Första besöket hos tandläkaren

Det första besöket hos en tandläkare brukar ske när barnet är runt 2-3 år och hur denna upplevelse blir, varierar från barn till barn. Vissa tycker att det är mer än spännande, medans andra går därifrån med tandläkarskräck som följd. Dock brukar dagens tandläkare vara väl förberedda på barns beteenden och vara extra pedagogiska. Det första besöket är dock väldigt viktigt och bör inte missas, eftersom även du som förälder får noggranna instruktioner hur du ska sköta dina barns tänder. Hur det efterföljs är avgörande för hur kvalitén på dina barns tänder ser ut i framtiden, så underskatta inte vikten av detta möte.

Du kan själv välja till vilken tandläkare du vill gå, och om du och din familj redan är bekant med en tandläkare ni har förtroende för, kan det kännas tryggt att fortsätta där. I annat fall kommer ditt barn och du bli kallade till det första mötet av den tandläkare som ansvarar för det boendeområde ni bor i.

Tandställning

De flesta av oss känner igen skammen med den fula tandställningen som många av oss bär i barndomen eller i tonåren till följd av kanintänder eller konstiga bett som både åstadkommer fysiska problem och elaka gliringar från kompisar. Idag är dock tandställningarna förbättrade och i vissa fall även osynliga istället för de silvergrå rälsen där maten fastnade titt som tätt.

Om ditt barn skulle behöva tandställning så är det specialisttandläkaren inom tandreglering som avgör om det blir kostnadsfritt eller inte. Om den är gratis bekostas den av Landstinget eller regionerna som ersätter landstingen.

Gäller gratis tandvård alla barn?

Även asylsökande barn under 18 år har rätt till samma tandvård som alla andra barn som bor i Sverige. Är du över 18 år gäller dock bara akut tandvård. I vissa fall kan tandvården för asylsökande barn fordra en betalning, men överlag är den gratis. Ofta har det att göra med var man är bosatt. Även eventuell medicin som kan uppkomma i samband med tandvårdsbesöket är kostnadsfri. Behövs det en tolk på plats har ditt barn och du också rätt till det.

Om ett barn anses vara i Sverige illegalt eller om det är papperslöst har det också rätt till tandvård som då är gratis, eftersom det räknas till samma regelverk som gäller för asylsökande som ännu inte har uppehållstillstånd. En eventuell avgift kan som sagt tillkomma i vissa fall, och man kan hitta mer information på Vårdguiden under varje landsting/region.