FN bryr sig om barns rättigheter

FN bryr sig om barn i hela världen och deras rättigheter. Just därför har FN något som kallas för Barnkonventionen. Denna så kallade Barnkonvention konvention innehåller bestämmelser gällande mänskliga rättigheter för just barn och unga. Alla länder som har ratificerat Barnkonventionen måste följa denna.

Barn ska vara just barn

Barn ska vara just barn och det är därför som FN har upprättat dessa bestämmelser. Barn ska kunna leka lekar, måla bilder av djur, blommor och tårtbilder, de ska få lov att sporta och ha en meningsfull fritid där de kan utvecklas och hitta sina egna intressen.

Det är hela 196 länder som har skrivit på Barnkonventionen och dessa länder är skyldiga att följa bestämmelserna i denna. När ett land skrivit på Barnkonventionen är de rättsligt bundna att följa denna.

De grundläggande principerna i FNs barnkonvention

Bestämmelserna vad gäller barns rättigheter i FNs barnkonvention är såklart omfattande och täcker in många olika områden. Att lista allt som denna konvention täcker kan vi inte göra här men vi kan nämna de grundläggande principerna i den för er.

Den första grundläggande principen är att “alla barn har samma rättigheter och lika värde”. En annan grundprincip att lägga på minnet är “barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn”. Ytterligare grundprinciper är “alla barn har rätt till liv och utveckling” och sist men absolut inte minst “alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad”

USA har inte godkänt FNs Barnkonvention

Något som man kan förundra sig över är USAs beslut gällande FNs barnkonvention. Det är nämligen så att detta stora land med sina 325,7 miljoner invånare inte har godkänt och skrivit på avtalet angående barns rättigheter. Anledningen till detta är ganska oviss och många frågar sig om inte amerikanerna tycker att barn har de rättigheter som nämns i konventionen.

Vi hoppas på en framtid där alla länder skriver på

Det är som nämnt många länder som skrivit på FNs Barnkonvention men det är också många som inte har gjort det. I framtiden hoppas vi att barn i världens alla länder ska ha de rättigheter som nämns i konventionen och därför önskar vi att alla länder skriver på och förhåller sig till allt som beskrivs i den. Vi tror att om USA skriver på kan det vara en ögonöppnare för övriga länder och kanske till och med påverka dem i den grad att även de skriver under konventionen. Det är barnen som är huvudpersonerna i framtiden och om dessa har ett en lycklig barndom tror vi att det kan påverka hur framtiden ser ut. Lyckliga barn blir gissningsvis lyckliga vuxna och lyckliga vuxna gör antagligen världen till en fantastisk bra plats att leva på!