Barns rättighet att leva i trygghet

Vi behöver alla trygghet, både stora och små, men när samhället är otryggt är barnen extra utsatta. Vad som upplevs som tryggt kan också skilja sig mellan olika länder. I Sverige är trygghet och att barnen ska leva trygga liv av största vikt. Trots det kan de komma i kläm på olika sätt.

I hemmet

Vårt hem ska vara vår borg där vi kan känna oss trygga och veta att alla vill oss väl. Alla barn lever inte i trygga hem och för vissa barn är skolan och lärarna den trygga platsen. För vissa barn är lov, särskilt det långa sommarlovet, en jobbig period. BRIS, Barnens rätt i samhället, får in mer samtal från barn med problem under loven än under skolterminerna.

De flesta förälder gör sitt bästa för att deras barn ska trivas: de inreder mysiga rum, kramar dem och har fredagsmys. Många föräldrar bryr sig om sina barns säkerhet och trygghet oavsett vad barnen ska göra, de köper kvalitativa bilbarnstolar hos Lekmer.se för att barnen ska vara trygga i trafiken, inhandlar cykelhjälmar och ser till att barnen har bra kläder. Sedan finns det föräldrar som inte har den mognaden att sätta sina barn och deras trygghet först. Vissa barn lever i hem med missbrukande förälder och barnen vet inte om mamma eller pappa kommer vara full eller nykter, ha spytt eller ha bakat kakor. De barnen vågar oftast inte ta hem kompisar, då de inte vet hur deras föräldrar kommer att bete sig. Andra barn lever i hem där en av föräldrarna utsätter barnet för misshandel, skrik och även värre saker. Om samhället får reda på att ett barn lever under sådana förhållanden görs det en socialanmälan och ibland får också barnen flytta till en fosterfamilj. Grundregeln i allt som görs för barn i Sverige är “För barnets bästa”.

I skolan och bland vänner

Det finns många barn som av olika anledningar tycker att det är mycket jobbigt att gå till skolan. Om en föräldrar märker att deras barn inte vill gå till skolan eller att barnet skolkar, måste den ta reda på varför – även om barnet är en tonåring. Ibland råkar barn ut för mobbning. Lärare och annan skolpersonal ska, och gör ofta sitt bästa, för att förebygga retningar och mobbning. Men det kan vara svårt för de vuxna att upptäcka vad som pågår, då de andra barnen oftast ger sig på den mobbade personen när det inte finns några vuxna i närheten. Idag är det också många barn som blir mobbade på nätet eller genom mobiltelefonen. Det är viktigt att föräldrar är medvetna om det finns mycket mobbning via mobilerna; både för att hjälpa sitt barn som blir mobbat, men också hjälpa sitt barn att inte mobba. För att alla barn ska ha ett tryggt liv är det viktigt att alla vuxna tar ansvar också för andras barn och ser till att också de mår bra.