Barns rättigheter

Det fanns en tid då kvinnor inte hade några rättigheter i Sverige, men hur har det sett ut för våra barn? Har de alltid haft rättigheter genom alla tider? I denna artikel kommer ni kunna läsa om barnens plats i historien i vårt avlånga land.

Barnens plats på 1800-talet

Sverige och stora delar av världen såg annorlunda ut vid detta århundrade. Vi var ett jordbrukssamhälle och det fanns ingen obligatorisk skola. Detta innebar att barnen själva kunde bestämma om de ville gå till skolan. Föräldrarna kunde också lagligt hålla barnen hemma om de behövde hjälp på gården.

Även om det kan låta som att föräldrar inte brydde sig om barnen så är det fel, men om de var olydiga eller inte gjorde som de blev tillsagda kunde föräldrarna disciplinera dem genom att slå dem, vilket var tillåtet på den tiden. Barnens plats var alltså hemma för att hjälpa sina föräldrar med syskon och andra gårdsbestyr. I Sverige var detta högst nödvändigt under just 1800-talet, då blev det nämligen kallare klimat och befolkningen började därför bli desperata.

För att kunna klara sig fick bönderna odla mer grödor. Detta innebar att de fick ta hjälp av barnen, när odlingen inte tog och det blev klart för dem att de inte hade mycket kvar att välja på. De kunde antingen utvandra till USA i hopp om ett bättre liv, eller så kunde de stanna kvar och försöka överleva bäst de kunde. Under senare delen av 1800-talet började den industriella revolutionen få framfart i Europa och inte minst i Sverige.

Barnens plats på 1900-talet

1900-talet var ett förändringarnas århundrade. Kvinnorna fick börja ta jobb och det innebar att barnen lämnades ensamma. Vissa människor hade inte råd att bosätta sig i städerna vilket gjorde att de fick bo på gatan. Socialen fanns inte på denna tid vilket gjorde att det var ingen som brydde sig om att barnen inte hade bostad, mat eller någon som tog hand om dem. Barnen lämnades ensamma när föräldrarna jobbade. Ibland kunde även barnen få ta jobb i industrin eller i en gruva. Detta gillades dock inte av alla och det blev så småningom förbjudet med barnarbete i Sverige.

En annan förändring som var till det bättre för barnen var att det blev obligatoriska skola för alla. Det gjorde att föräldrar inte längre kunde hålla dem hemma. Barnkrubbor och dagis öppnades också för att barnen inte skulle behöva vara ensamma hemma medan föräldrarna jobbade. Samhället ansåg att barnen var vår framtid och de sattes nu i främsta rummet. De fick gå i skolan och tjäna pengar för att ha råd med kläder som exempelvis vagabond, skor var också en nödvändighet. De rika kunde ibland skänka överblivna kläder och skor till de fattiga.